Zamówienia publiczne

Poniżej zamieszczona jest lista ogłoszeń związanych z zamówieniami publicznymi udzielanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informujemy, że zamówienia związane z realizacją przez Fundusz projektów dofinansowanych ze środków unijnych zamieszczane są również w Bazie konkurencyjności - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Plan zamówień w 2017 r.279.65 KB29-12-2016

Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z zestawieniem: Komputer PC – 12 szt., Laptop – 5 szt., Monitor PC – 17 szt.
Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatów przyrody Babnica i Białogóra (w tym przede wszystkim siedlisk nadmorskich), w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Dotyczy: Opracowanie redakcyjne, dobór fotografii, wykonanie projektu graficznego, składu i druku z usługą introligatorską 700 szt kalendarzy na rok 2018 typu „koziołek” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim
Dotyczy: Przygotowanie i obsługa warsztatów terenowych organizowanych w dniu 15 września 2017 r. w ramach realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
Dotyczy: Organizacja Pomorskich Dni Energii 2017, w tym przygotowanie i obsługa jednodniowej konferencji, świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji i dnia otwartego w siedzibie Zamawiającego, przygotowanie techniczne dnia otwartego oraz przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych.
Dotyczy: Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno – edukacyjnych promujących Pomorskie Dni Energii (PDE 2017) organizowane w dniach 14-15.09.2017r. w Gdańsku.
Dotyczy: Świadczenie usługi polegającej na pielęgnacji podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy”, w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Dotyczy: Wykaszanie mechowiska oraz wycięcie odrośli i samosiewów drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”
Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim
Dotyczy: Świadczenie usług eksperckich, polegających na nadzorze merytorycznym nad realizacją działań z zakresu ochrony populacji cennych gatunków roślin w rezerwatach przyrody na terenach leśnych, w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Dotyczy: Dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku materiałów promocyjnych
Dotyczy: Dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku materiałów promocyjnych
Dotyczy: Organizacja i prowadzenie warsztatów terenowych w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” dotyczących prowadzonej czynnej ochrony w rezerwacie Biała Góra
Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z zakresu instalacji fotowoltaicznej

Strony