Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0008/15-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 11 Środowisko
  • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

  • Wartość projektu: 3 548 500,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 483 950,00 PLN

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw  wspierających zrównoważony rozwój województwa pomorskiego wśród mieszkańców, turystów oraz indywidualnych użytkowników korzystających ze środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą szeroko zakrojonej kampanii informacyjno–edukacyjnej.

W ramach kampanii wykorzystany zostanie szeroki wachlarz działań, począwszy od bezpośrednich interakcji z mieszkańcami i turystami w trakcie imprez masowych z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych. Narzędziem, który wzmocni interaktywny przekaz kampanii będzie interaktywna wystawa plenerowa instalowana czasowo w różnych miejscowościach na Pomorzu. Zwiększenie zasięgu oddziaływania kampanii, w odniesieniu do grupy odbiorców oraz obszaru, umożliwią zróżnicowane kanały przekazu (np. regionalna telewizja, radio, prasa, Internet, prywatne poradnie medyczne, komunikacja publiczna). Rozpoznawalność kampanii wzmocnią zaplanowane działania wykorzystujące nośniki reklamy zewnętrznej. Dodatkowo, nowoczesne środki dydaktyczne podniosą atrakcyjność i skuteczność kampanii.

Dodatkowo w celu zwiększenia zasięgu przekazu kampanii oraz intensyfikacji efektów realizowanych działań, do współpracy w trakcie realizacji kampanii zapraszane będą również inne instytucje i organizacje, które będą stanowiły kolejne kanały dystrybucji dla kampanii (tzw. promotorzy kampanii). Zapewniony zostanie im darmowy dostęp do informacji i materiałów, które będą mogli wykorzystywać na swoich stronach internetowych, w publikacjach oraz organizowanych wydarzeniach.

Kampania została zaprojektowana w sposób zapewniający interaktywny kontakt
z odbiorcami oraz ich aktywizację. Upowszechnianie zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz wzbudzenie proekologicznej aktywności mieszkańców i turystów w trakcie prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych zachęcą ich do wzięcia współodpowiedzialności za stan środowiska i zrównoważony rozwój regionu. Dzięki temu kampania będzie oddziaływać na kształtowanie indywidualnych systemów wartości i w długim okresie czasu zapewni trwałą zmianę postaw społecznych.

Działania edukacyjne realizowane prowadzone będą przez okres 3 lat, a w każdym roku trwania kampanii akcentowane będą kolejne tematy przewodnie: efektywne gospodarowanie zasobami, gospodarka obiegowa, ochrona bioróżnorodności. Szacuje się, że działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i turystów obejmą co najmniej 500 tys. osób.

Cele projektu:

Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój województwa pomorskiego wśród mieszkańców, turystów oraz indywidualnych użytkowników korzystających ze środowiska.

Planowane efekty:

Szacuje się, że działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i turystów obejmą co najmniej 500 tys osób. Kampania przyniesie wymierne efekty dla regionu. Zwiększona świadomość i aktywność proekologiczna społeczeństwa ułatwi prowadzenie dialogu społecznego w regionie i wpłynie na złagodzenie konfliktów społecznych, które stanowią częstą barierę w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Zwiększy to również akceptację dla realizowanych na Pomorzu przedsięwzięć infrastrukturalnych służących ochronie środowiska. Aktywizacja mieszkańców przełoży się na zaangażowanie społeczne w realizację celów regionalnej polityki ekologicznej oraz wzmocnienie rozwoju zrównoważonej turystyki w województwie pomorskim. 

Materiały edukacyjne:

Animacja "Nie spalaj śmieci! Spal się ze wstydu!" autorstwa studia Esy-floresy (dofinansowana ze środków WFOŚiGW  w Gdańsku) - zobacz 

Pokaz slajdów - slajd tytułowy Slajd przedstawiający celel projektu - ogólne Slajd przedstawiający celel projektu - bezpośrednie Slajd przedstawiający celel projektu - szczegółowe Slajd przedstawiający założenia projektu

 

Kontakt:

Małgorzata Majerczyk

Katarzyna Brejt

Urszula Pakulska

 

Do pobrania:

Prezentacje z konferencji inaugurującej projekt, która odbyła się 28 listopada 2016 r. w Gdańsku

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza, Katarzyna Brejt WFOŚiGW w Gdańsku 794.21 KB10-03-2017
PDF icon "Grasz w zielone?" Jak skutecznie komunikować o ekologii i walorach przyrodniczo-turystycznych regoionu? - dr Magdalena Mateja, UMK Toruń1.24 MB10-03-2017
PDF icon Oszczędne gospodarowanie zasobami ziemii podstawą rozwoju zrównoważonego - prof df hab Maciej Nowicki667 KB10-03-2017
PDF icon Ochrona różnorodności biologicznej - powinność, konieczność czy tylko slogan?/ - dr hab. Piotr Rutkowski7.52 MB10-03-2017
schemat wyjaśniający zasadę działania gospodarki w obiegu zamkniętym – cyrkularnej, gdzie zużyte materiały i produkty są zawracane  w obiegu i ponownie stają się surowcami, tak, aby zminimalizować ilość odpadów resztkowych

Aktualności związane z projektem:

17-08-2017
<p>&nbsp;<strong>„Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj”</strong> – to motto tegorocznych Pomorskich Dni Energii, które&nbsp;poświęcone są sposobom ograniczania niskiej emisji. Wydarzenia, z tej okazji, odbywają się przez cały rok. W Pomorskich Dniach Energii...
07-06-2017
<p>Za nami kolejny Green Week! Tym razem wszelkie spotkania organizowane były pod hasłem „Green jobs for a greener future” („Zielone miejsca pracy dla zielonej przyszłości”). Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli zorganizowało konferencję, która towarzyszyła wydarzeniom...
15-05-2017
<p>Przyznano prestiżowe Europejskie Nagrody EMAS (ang. EMAS Awards), nazywane potocznie Zielonymi Oskarami. Ustanowione przez Komisję Europejską są gratyfikacją za najlepsze działania na rzecz środowiska. W tym roku nagrodzono osiągnięcia we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),...
19-04-2017
<p>8 maja w mieście Valletta na Malcie odbędzie się ceremonia wręczenia EMAS Awards 2017. Nagrody te, uznawane przez Komisję Europejską za najbardziej prestiżowe w zarzadzaniu środowiskowym, przyznawane są już od 2005 roku. Nominację w kategorii <em>Organizacje sektora publicznego </...
10-03-2017
<p>Urząd Statystyczny w Gdańsku wydał opracowanie dot. gospodarki odpadami komunalnymi w województwie pomorskim. Wynika z niego, że ilość odpadów zebranych w 2015 r. wzrosła o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego, a blisko 78% odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw domowych. A zatem...
17-02-2017
<p><strong>Polska ma najgorszą jakość powietrza w Europie. W niektórych miastach jest gorzej niż w Chinach. Jeśli nie musisz, nie wychodź na dwór – takie informacje w ostatnim czasie obiegły nasz kraj. W gazetach, telewizji i w internecie pojawiły się zdjęcia polskich miast. Trwały...
03-01-2017
<p>Gospodarka cyrkularna, cyrkulacyjna,&nbsp; obiegu zamkniętego, o obiegu zamkniętym – to hasła coraz częściej pojawiąjące się w mediach, na konferencjach czy padające podczas rozmów. Modny trend czy poważne wyzwanie dla nas wszystkich? A może jedno i drugie?</p> <p>...
30-11-2016
<p>Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zainaugurowali „<em>Kampanię informacyjno – edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza</em>”. Konferencja otwierająca projekt odbyła się 28 listopada 2016 roku w Gdańsku. Spotkanie...