Polityka środowiskowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami w województwie pomorskim przez stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku.

Fundusz kreuje swoją politykę środowiskową w oparciu o Strategię Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz inne krajowe i regionalne dokumenty programowe. Polityka środowiskowa znajduje swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych corocznie planach działalności i listach zadań priorytetowych.

Naszym celem jest wspieranie realizacji przedsięwzięć proekologicznych służących wdrażaniu regionalnej polityki środowiskowej, przyczyniających się do osiągania coraz wyższych standardów jakości środowiska i systematycznego podnoszenia świadomości środowiskowej mieszkańców województwa pomorskiego.

Jako instytucja dążymy do ciągłej minimalizacji naszego wpływu na środowisko poprzez dbałość o oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami w zakresie zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Staramy się ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, a wytworzone poddajemy segregacji.

Fundusz w swojej działalności dąży do utrzymania zgodności z wymaganiami prawnymi, a poprzez dofinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska pośrednio przyczynia się do podniesienia poziomu zgodności z tymi wymaganiami w województwie pomorskim. Preferujemy działania zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń. W tym celu w Funduszu wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania oparty na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). System ten podlega stałemu doskonaleniu mającemu na względzie poprawę skuteczności działań Funduszu na rzecz środowiska województwa pomorskiego.

Prowadzimy otwarty dialog i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Tworząc warunki do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej współuczestniczymy jako partner w wielu inicjatywach podejmowanych na rzecz środowiska na terenie województwa.

Gdańsk, 09.11.2015r.  

Danuta Grodzicka – Kozak
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Deklaracja środowiskowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2016 r.794.41 KB28-04-2017
PDF icon Deklaracja środowiskowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2015 r.827.81 KB18-11-2016
PDF icon Deklaracja środowiskowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2014 r.837.36 KB28-07-2016
PDF icon Polityka środowiskowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - kwiecień 2017r.447.55 KB16-05-2017